Wat vooraf ging

Een chronologische opsomming van gebeurtenissen die vooraf gingen aan de huidige situatie in de Noorderdwarsstraat in Grou.

De opbouw

8 maart 2017

Uitslag funderingsonderzoek gemeente

13 juli 2015

In een bijeenkomst van de gemeente met woningeigenaren, woningstichting Elkien en onderzoeksbureau Wareco zijn de uitslagen besproken van de in juni gehouden funderingsonderzoeken.  Meer informatie

Vergadering

17 juni 2015

Vergadering  waarbij woningcorporatie Elkien,  de gemeente Leeuwarden, de KCAF  en de bewoners van de Noorderdwarsstraat aanwezig waren. Bekijk  hierhet bericht.

Funderingsonderzoek

9 juni 2015

Funderingsonderzoek

In een brief van de gemeente Leeuwarden wordt aangekondigd dat vanaf 9 juni onderzoek wordt gedaan naar de funderingsproblemen.

wethouder Diks bezoekt Noorderdwarsstraat

6 juni 2015

wethouder Diks bezoekt Noorderdwarsstraat

Wethouder Isabelle Diks van Volkshuisvesting en Stedelijke vernieuwing bracht vrijdagmiddag een bezoek aan de Noorderdwarsstraat in Grou.

Vergadering

26 mei 2015

Vervolgvergadering met huurders, eigenaren samen met Elkien, gemeente Leeuwarden en huurdersvereniging.

CU dient motie in

20 mei 2015

CU dient motie ‘vreemd’ in bij de vergadering van Provinciale Staten. Met een meerderheid van 22 tegen 20 stemmen wordt de motie aangenomen.

Vergadering

8 mei 2015

Wederom overleg/informatiebijeenkomst in de Noorderdwarsstraat, nu met provinciebestuurders en it Wetterskip Fryslân. Aansluitend vergadering met woningcorporatie Elkien.

Vergadering

2 mei 2015

Naar aanleiding van een uitnodiging in een brandbrief een overleg/informatiebijeenkomst in de Noorderdwarsstraat met raadsleden van de gemeente Leeuwarden en Pleatslik belang Grou.

Vergadering

16 april 2015

Vervolgvergadering met alle partijen op 16, 23 april en 1 mei.

Sensoren geplaatst

9 april 2015

In alle woningen zijn 1 of meer sensoren geplaatst waarmee een eventuele werking van het huis gemeten kan worden.

Dieptesonderingen

7 april 2015

Er worden drie dieptesondereingen uitgevoerd tot 21 meter in het midden van de straat.  

Bouwkundige opnames

31 maart 2015

Bouwkundige opnames

In opdracht van Van Wijnen wordt door Hanselman een bouwkundige opname gemaakt van de huidige staat van de woningen.

Offertes

9 maart 2015

Door drie bouwbedrijven worden offertes gemaakt om de funderingsherstelwerkzaamheden uit te voeren.

Vergadering

4 maart 2015

Vervolgvergadering van woningcorporatie Elkien en eigenaren met de gemeente Leeuwarden.  

Sonderingsonderzoeken

2 februari 2015

Rond 2 februari 2015 vinden sonderingsonderzoeken plaats in de hele straat en bij elk blok.  

Vergadering

10 december 2014

Vervolgvergadering van woningcorporatie Elkien en eigenaren met de gemeente Leeuwarden.  

Vergadering

23 september 2014

Vervolgvergadering van woningcorporatie Elkien en eigenaren met de gemeente Leeuwarden.

Eerste overleg

3 juli 2014

Er vindt een eerste overleg plaats tussen Woningcorporatie Elkien, de gemeente Leeuwarden, een afgevaardigde van KCAF (Kennis centrum aanpak funderingsproblematiek) en twee bewoners.  

Inspectie

19 mei 2014

Op verzoek van woningorporatie Elkien wordt door Ecoconstruct een visuele inspectie uitgevoerd voor alle woningen in de periode 19-23 mei 2014.

Vergadering

25 februari 2014

Woningcorporatie Elkien schrijft een eerste vergadering uit voor alle bewoners van de Noorderdwarsstraat, huurders en eigenaren.  

Informatie

19 december 2013

Gemeente Boarnsterhim, Pleatselik Belang Grou, Woningcorporatie Elkien worden geïnformeerd over de zorg die bij de bewoners van de Noorderdwarsstraat leeft over de staat van sommige huizen.