Volmawei

April 2018

De laatste periode zijn de voorbereidingen voor de ontwikkelingen van de Volmawei in volle gang. Dit gaat gepaard met veel zwaar vrachtverkeer dat niemand zal zijn ontgaan. Op dit ogenblik wordt in oud Grou tegelijkertijd gewerkt aan verschillende projecten:

  • herinrichting van het Halbertsma’s plein
  • realisatie van het nieuwe Theehuis
  • aanpassingen van de infrastructuur aan de Meersweg ter voorbereiding van het vervangen van de riolering in heel Oosterveld.
  • ontwikkelingswerkzaamheden van de Volmawei.

Met name het zware vrachtverkeer wat betrokken is bij de realisatie van de Volmawei zorgt niet alleen voor ernstige schade aan het wegdek op verschillende plekken op de route, maar ook veroorzaakt het breuken in de waterleiding. Bovendien is periodiek het bereiken van de woonplek in het oude Grou een ware puzzel.

Onderstaande foto’s geven een indruk van de ontstane situatie:

 

Grou maart 2018

Ontwikkelingen in de Noorderdwars / Volmawei.

De woningen in de Noorderdwarsstraat zijn bijna allemaal weer bewoond en hiermee hopen we als bewoners een bewogen periode af te kunnen sluiten. Deze periode heeft naast veel gedoe ook veel kennis opgeleverd.

En met die kennis kijken we nu naar de ontwikkeling op de Volmawei. We menen dat we er goed aan doen om u te wijzen op de ontwikkeling van dat gebied en de mogelijke risico’s die daarmee verbonden zijn.

De plannen liggen ter inzage op het Gemeentekantoor in Leeuwarden. Een klein deel van dat dikke dossier hebben we gekopieerd en kunt u terug vinden op onze informatiesite:

www.noorderdwars.nl/volmawei