wildparkeren

Wildparkeren leidt tot gevaarlijke situaties

Vanavond, 18 juli 2018, werd zeer duidelijk zichtbaar hoe zonder handhaving het parkeren in oud Grou verloopt.

Overdag is het tijdelijke theehuis afgebroken en op een dieplader geplaatst. De dieplader en de kraanwagen waren in de avond klaar met hun klus en moesten via de Gedempte Haven (de doorgaande weg) het dorp weer verlaten.

Op het kruispunt Gedempte Haven / Noorderdwarsstraat was overdag een asfaltlaag aangebracht en daardoor was de weg met hekken afgesloten. Dit had tot gevolg dat auto’s midden op de weg en op de stoep parkeerden. Dit leverde levensgevaarlijke situaties op.

wildparkeren

Straten werden op deze manier voor ambulance/brandweer of andere hulpdiensten onbereikbaar.

Om de kraanwagen en dieplader te ontzetten moest een auto worden verschoven. De eigenaar was niet te vinden.

Elke dag ontstaan situaties die voor de nodige problemen zorgen. Omrin zag vandaag ondanks hun moeite geen kans de containers te bereiken met tot gevolg dat deze niet geleegd konden worden. De 2e Oosterveldstraat is ook niet ingericht om vrachtverkeer doorgang te verlenen.

 

omrin

Bevoorrading met vrachtauto’s leidt al langere tijd tot opstopping en verkeershinder. In de toekomst vraagt dit mogelijk om een meer passende benadering. Want het gebruik van de 2e Oosterveldstraat (alleen bereikbaar voor bewoners) voor het laden en lossen van bier is geen oplossing.

amstel

Door de vernieuwing van het Theehuis met een dubbele capaciteit is ook de overlast van de bevoorrading verdubbeld.

Samenvattend is duidelijk dat het parkeren een groot probleem in oud Grou is maar dat ook het toegenomen volume van het verkeer tot overlast zorgt. Het is aan de gemeente om te zorgen dat er gehandhaafd wordt en dat er beleid gemaakt wordt om het parkeren in goede banen te leiden. Veiligheid en leefbaarheid horen hierin de hoogste prioriteit te hebben.