wetterskip daken

Wetterskip Fryslân memo

Naar aanleiding van de motie van de Christen Unie die in de Provinciale Staten van Fryslân op 20-05-2015 is aangenomen en waarin wordt opgeroepen de bewoners van de Noorderdwarsstraat te steunen, werd ook verwezen naar het Wetterskip Fryslan.

Deze hebben een memo gemaakt met daarin de beantwoording van de vragen over woningverzakkingen Grou. Deze staat in de vergadering van de commissie AFPZ van 15 juni a.s. als punt 5 op de agenda.

Bekijk het betreffende memo  op de site van Wetterskip Fryslan.

  • Kies: ‘adviescommissie APFZ
  • Kies: ‘Mededelingen: 5.a. Beantwoording vragen Grou’
  • Kise: ‘Vragen_Grou_WFN1509959’