Waterballet in de Noorderdwars in @Gemeente_Lwd

Recent is in de Noorderdwars een gescheiden riolering aangelegd. Dat betekent dat regenwater en rioolwater apart worden opgevangen en verder verwerkt.

Dat één put voor het regenwater niet naar behoren werkt, maakt bovenstaande foto duidelijk zichtbaar. Zonder laarzen is het erf niet meer te betreden.

Deze situatie was na een kleine bui op 11 september al duidelijk en bij de @Gemeente_Lwd gemeld. Na de buien van afgelopen dagen blijkt dat gemelde situatie niet tot verbetering heeft geleid. Hopelijk komt daarin snel verandering.