Voorbereidingen sloop zijn gestart

Vandaag, 6 maart 2017, is een start gemaakt met de sloop van de woningen in de Noorderdwarsstraat. De bestrating is weggehaald en tijdelijk opgeslagen op het gemeentelijk terrein op de Idaarderhoeke en zal in de straat worden hergebruikt.

De komende dagen wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd. Daarna wordt aangevangen met het slopen van de bestaande woningen en het afvoeren van het sloopafval.