Volmawei ‘volop in beweging’

Vanmorgen, 4 juni2018, werd in alle vroegte de 18 meter lange heipalen met goede begeleiding van verkeersregelaars op juiste wijze bij de Volmawei afgeleverd. De palen zijn bedoeld voor de te bouwen appartementen die vandaag van start is gegaan.

 

Afgelopen weekend werd de straat nog ruimschoots in beslag genomen door geparkeerde auto’s en was het de vraag of er wel genoeg ruimte was om het zware verkeer door te kunnen laten. Er stond vanochtend nog één auto in de weg.

Door de ontwikkeling van de Volmawei is ook het parkeren een nog groter probleem geworden. Er was al een groot gebrek aan parkeerruimte. Mede door de grote toeloop naar het nieuwe Theehuis en activiteiten afgelopen weekend was er sprake van een onveilige situatie en veel overlast.

 

Rond half negen werd de eerste paal geheid. Voordat dit gebeurde was er op verschillende locaties meetapparatuur aangebracht, die de trillingen van het heien nauwkeurig registreerde.

Al vrij snel bleek dat de grenswaarde van 125 werd overschreden. Met een gemeten maximum van over de 300. Daarnaast waren ook diverse omwonenden die direct hun zorg uitspraken over de werkzaamheden. Aan één van de huizen in de nabijheid ontstond ook waarneembare schade. De hoogst gemeten waarde in de Noorderdwarsstraat was 126.

 

Na een aantal palen geheid te hebben is er overleg geweest tussen de uitvoerder, de aanwezige vertegenwoordiger van de gemeente en andere betrokkenen. Besloten is toen het heien direct af te breken.

Vanuit de gemeente is een bericht aan omwonenden verstuurd waarin werd aangegeven dat de heiwerkzaamheden niet meer uitgevoerd zullen worden. En er gezocht wordt naar een trillingsvrij alternatief.