Veiligheid en parkeren in Oosterveldbuurt in het geding

De laatste jaren was er in de wijk Oosterveld in Grou een groeiend probleem wat betreft het parkeren van bewoners en passanten. Dit is alleen maar toegenomen doordat:

  • De parkeercapaciteit op het Halbertsma’s plein na de herindeling is verminderd.
  • De beschikbare ruimte op de Hellinghaven is afgenomen door de bouw van het appartementencomplex. Daarbij is de parkeergelegenheid op de  Volmawei komen te vervallen.
  • Na oplevering van de nieuwbouw in het gebied zal de vraag naar parkeergelegenheid verder toenemen.
  • Door de toegenomen omvang van het Theehuis wordt het door meer mensen bezocht, maar er is voor deze extra toestroom geen parkeergelegenheid.
  • Door de huidige rioleringswerkzaamheden in dit drukke toeristenseizoen moeten bewoners hun auto elders in de wijk parkeren. De gemeente heeft hiervoor de ruimte op de Hellinghaven beschikbaar gesteld en met onderstaand bord wordt dit aangegeven.
  • In de praktijk blijkt dat er door passanten gewoon in dit gebied wordt geparkeerd zodat het terrein steeds vol staat en bewoners maar moeten zien waar ze de auto dan achter kunnen laten.

Het resultaat is dat in de wijk Oosterveld auto’s worden neergezet op plekken waar dit niet is toegestaan. En op sommige momenten is de wijk daardoor geheel afgesloten zodat ook de veiligheid ernstig in het geding komt.

Onderstaande foto is het begin van de 2e Oosterveldstraat. Zoals te zien wordt deze door geparkeerde auto’s volledig geblokkeerd.

Tijdens de opening van het watersportseizoen ontstond door het blokkeren van diverse toegangen tot de wijk een gevaarlijke situatie. In verband met de kermis en de verkeersbelemmerende maatregelen bij het ‘griene bregje’ was er een slechte toegang tot de wijk via de smalle Molenstraat. En als dan ook nog een foutief geparkeerde auto het hele weekend de toegang extra versmald zonder dat er gehandhaafd wordt, is het maar goed dat er geen hulpdiensten nodig zijn geweest.

Ook zorgen geparkeerde auto’s op de stoep ervoor dat mensen uitwijken en niet meer op het trottoir kunnen lopen maar moeten uitwijken naar de smalle doorgaande weg, zoals op onderstaande foto blijkt.

In de Drachtsterweg geldt een stopverbod en mag er alleen in parkeervakken geparkeerd worden aan de linkerkant van de weg. Zoals uit onderstaande foto blijkt, kan dat een grote opgave zijn.

Dagelijks vinden bovenstaande situaties plaats. Er is tot op heden niet één  keer gehandhaafd. En zal de situatie ondanks de huidige borden niet wijzigen.

Als de gemeente bovenstaande situaties niet aanpakt, gaat oud Grou een lastig seizoen tegemoet met veel overlast, frustratie en levensgevaarlijke situaties.