Eigen huis aretikel

Uitkomst en advies gemeentelijk onderzoek

In een bijeenkomst van huiseigenaren van de Noorderdwarsstraat,  de gemeente, woningstichting Elkien en het onderzoeksbureau Wareco, zijn de uitkomsten van de funderingsonderzoeken openbaar gemaakt. De onderzoeken vonden plaats bij vier huizen en werden uitgevoerd door het bedrijf Wareco.

Gebleken is dat er ernstige problemen zijn met de grenen palen. Ze zijn aangetast door bacterieën die al bij het bouwen van de huizen in de palen aanwezig waren. Gevolg is dat de palen ernstig verzwakt zijn en deels zelfs afgebroken. Ook zijn er palen naast de woning geschoven.

Uit onderzoek blijkt tevens dat in de straat sprake is van verschillende waterstanden wat verder onderzoek noodzakelijk maakt. In het verleden zijn door nieuwbouwprojecten gedurende langere tijd bouwputten bemaald en is in de naaste omgeving nieuwe riolering aangelegd, wat mogelijk heeft gezorgd voor een lagere waterpeil, wat mogelijk ook bijgedragen heeft aan de funderingsproblematiek.

Het advies is om meer onderzoek te doen niet alleen naar het wisselende waterpeil in de straat, maar ook naar stromingen en mogelijk negatieve kleef.

De uitkomsten zijn eerst met de bewoners gedeeld en daarna ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad. Deze zullen op een latere tijdstip zich hierover uitspreken.