Politieke belangstelling voor bouwresultaat Noorderdwarsstraat

Vandaag, 10 december 2018 vond een werkbezoek plaats waarin de Noorderdwarsstraat een prominente rol heeft gekregen. Afgevaardigden van de Provincie, de Gemeente en Pleatslik belang kwamen gezamenlijk naar de Noorderdwarsstraat om het resultaat van een bijzonder project te bekijken.

Van de twintig woningen zijn er 18 afgebroken. Door ernstige funderingsproblemen waren de woningen onherstelbaar beschadigd geraakt. Een project wat in 2013 is begonnen en wat begin dit jaar is afgerond. Door gezamenlijk het probleem van bewoners en woning coƶperatie Elkien aan te pakken is een uniek project gerealiseerd wat het bekijken waard is.

Landelijk is er veel belangstelling voor deze bijzondere aanpak en zal 31 januari ook op de agenda staan van een congres in Gouda, georganiseerd door het KCAF (kennis centrum aanpak funderingsproblematiek). Op dit congres wordt stil gestaan bij de gezamenlijke oplossing van Grou.

Iedereen erkent het probleem, maar de oplossing is bijna altijd aan de bewoner persoonlijk. Bewoners van de Noorderdwarsstraat en Elkien hebben laten zien dat het ook anders mogelijk is. Mede door de onmisbare ondersteuning van de Provincie en de Gemeente is dit mede mogelijk gemaakt.

Voor 2019 staat de vernieuwing van de riolering nog op de agenda, helaas is het logistiek niet mogelijk gebleken dit in hetzelfde project mee te nemen. De straat heeft nu een noodbestrating en met de voorspelling van Paulusma zou er na regen een ijsbaan mogelijk moeten zijn in de Noorderdwars.