Overleg met Elkien, gemeente en woningeigenaren.

Op verzoek van woningstichting Elkien is er op donderdagavond 24 september een bijeenkomst geweest met de woningeigenaren van de Noorderdwars, Elkien en de gemeente.

Dit was de eerste bijeenkomst na het teleurstellende aanbod van 40% van taxatiewaarden. In deze vergadering kwam Elkien met nieuwe mogelijkheden die verder uitgewerkt dienen te worden. Waarbij ook de gemeente heeft toegezegd hierin te participeren.

De verdere uitwerking van het plan vindt de komende tijd plaats.