plaatsen hek

Noorderdwars – nu doodlopende straat

Vandaag is in opdracht van de gemeente Leeuwarden door de firma Thomassen uit Akkrum een afsluiting aangebracht ter hoogte van de woningen 18 en 19.

De bewoners hebben herhaaldelijk aangegeven de voorkeur te hebben  voor een plaatsing in het midden, maar daar is helaas geen gehoor aan gegeven. De kans bestaat nu dat automobilisten de hele straat terug achteruit moeten rijden.

Aan de kant van de 2e Oosterveldstraat is naast een inrijverbod nu ook een bord gekomen die aangeeft dat de Noorderdwarsstraat een doodlopende weg is.

05-06-2015-plaatsen-hek doodlopende weg