Provinciale staten tribune

Motie CU aangenomen in Provinciale Staten

De motie van de Christen Unie die vandaag in de Provinciale Staten van Fryslân is ingediend, is met een meerderheid van 22 tegen 20 stemmen aangenomen.

Bekijk stemverdeling
Voor de motie stemden:

 • CU
 • PvDA
 • SP
 • PVV
 • Groen Links
 • 1 lid van D66

Tegen de motie stemden:

 • FNP
 • VVD
 • CDA
 • 2 leden van D66
Een afvaardiging van de Noorderdwarsstraat was op de publiekstribune van de Provinciale Staten aanwezig.

In de motie worden alle overheden en woningstichting Elkien opgeroepen  om met een maatwerkplan te komen in samenwerking met de huiseigenaren. Met als doel een oplossing te vinden voor de funderingsproblematiek. En wel zodanig dat de 11 eigenaren een woonperspectief houden naar de toekomst.
Bekijk behandeling motie bij de Provinciale Staten
[iframe src=”http://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/152006/Provinsjale+Steaten+20-05-2015?insluiten=1″ width=”100%” height=”400″]

 • Start video
 • ga met muis over video
 • schuif de voortgangsbalk naar:
 • 03:10 voor de behandeling van de motie.
 • 04:10 voor de stemming.