Monsterklus geklaard

Onder tropische omstandigheden is het Jansma Drachten, stratenmakersbedrijf Visser en Hak Friesland  gelukt om fase 1 van de vernieuwing van de riolering in de wijk Oosterveld in Grou binnen de planning af te ronden. Na de bouwvak worden nog enige herstelwerzaamheden verricht.

Als laatste straat was de Noorderdwars aan de beurt. De werkzaamheden zijn niet zonder slag of stoot verlopen. Niet van alle nutsvoorzieningen was het duidelijk waar deze zich in de grond bevonden. Met als gevolg dat er af en toe stroomuitval was, maar ook geen water of Internet van Ziggo.

Het uiteindelijke resultaat maakt het lange wachten meer dan goed. Het is prachtig.

Voor de Noorderdwars sluiten deze werkzaamheden een periode af die begon in 2013 met het constateren van de verzakkingen van de woningen door funderingsproblemen. De daarop volgende jaren is geschiedenis geschreven. Er zijn nieuwe woningen gerealiseerd. Mede door de inzet en doorzettingsvermogen van meerdere partijen is dit project een landelijk voorbeeld geworden van hoe je samen funderingsproblematiek tot een goed einde kunt brengen.