nok dak

Laat gemeente Leeuwarden bewoners zakken?

Na afloop van de vergadering van 17 juni jl., waarbij woningcorporatie Elkien,  de gemeente Leeuwarden, de KCAF  en de bewoners van de Noorderdwarsstraat bijeen waren, kan maar een conclusie getrokken worden:

De gemeente Leeuwarden stelt geen ISV gelden beschikbaar waardoor het klaarliggende plan van woningcorporatie Elkien niet uitgevoerd kan worden‘.

De provinciale staten heeft op 20 mei in de persoon van  gedeputeerde Konst aangegeven dat de gemeente aanspraak  kan maken op  de ISV gelden om voor de Noorderdwarsstraat een bijdrage te leveren om tot een oplossing te komen.  Dat deed hij bij de beantwoording van gestelde vragen tijdens de indiening van de later aangenomen motie van de Christen Unie op 20 mei.

Bekijk de beantwoording van gedeputeerde Konst
[iframe src=”http://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/152006/Provinsjale+Steaten+20-05-2015?insluiten=1″ width=”100%” height=”400″]
  • Start video
  • ga met muis over video
  • schuif de voortgangsbalk naar:
    03:00 voor de beantwoording van gedeputeerde Konst.

Uit andere bronnen is nu bekend dat de gemeente Leeuwarden een aanvraag voor ISV gelden heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de verplaatsing van de Poeisz in Grou. Er zijn geen ISV gelden meer beschikbaar  voor de Noorderdwarsstraat.

In het  klaarliggende plan van woningcorporatie Elkien wordt 1,4 miljoen euro door hun gereserveerd voor een oplossing. Een ontbrekend bedrag van € 350.000 is van de gemeente nodig voor uiteindelijke realisatie. Een onderdeel van het plan is het terugkopen van de woningen. Maar wettelijk moeten daarbij meerdere partijen financieel betrokken zijn. In dit geval betreft dat woningcorporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden, waarbij de gemeente Leeuwarden nu afhaakt.

Op dat moment dat bovenstaande duidelijk werd en de gevolgen daarvan, is in de vergadering besloten om wethouder Diks met spoed te laten komen, om hierover uitleg te geven. Ook werd de directeur van woningstichting Elkien, Dhr. Bonnema verzocht om aanwezig te zijn.

Op de vragen met betrekking tot de  ISV gelden  bleef wethouder Diks het antwoord schuldig.

Wethouder Diks gaf aan dat de problemen in de Noorderdwarsstraat particuliere problemen zijn. Dat hiervoor maatwerk oplossingen moeten worden bedacht. Hiervoor gaat de gemeente binnenkort met alle bewoners  persoonlijk om de tafel om de financiële mogelijkheden te bespreken. Een half jaar geleden is al in opdracht van woningcorporatie Elkien door adviesbureau Funderingsherstel een dergelijk financieel onderzoek gedaan.

Verder verwees de wethouder naar een provinciale regeling waarmee tegen een gunstig rentetarief van 2% door de bewoners aanspraak kan worden gedaan voor een lening.  In de Leeuwarder Courant van 18 juni is een artikel geplaatst over deze regeling met als kop ‘Regeling herstel paalrot een fiasco’.

Bekijk het artikel in de LC
lc-18-06-2015-paalrot

Klik om in te zoomen.

Verder deelde wethouder Diks mee dat bewoners binnenkort een brief kunnen verwachten met een vooraankondiging waarin particulieren gesommeerd worden om funderingsherstelwerkzaamheden uit te voeren.

Na de vergadering overheerst bij bewoners en woningcorporatie Elkien enorme frustratie over de gang van zaken. En een oplossing lijkt verder weg dan ooit.

Ondertussen zakken de huizen steeds verder weg. Uit tussentijdse resultaten van het sensorenonderzoek blijkt in een periode van vijf weken:

  • Alle huizen zijn verder verzakt.
  • Grootste verzakking van een woning: 3,2mm.
  • Grootste verschil van verzakking tussen voor- en achterkant van een woning: 0,8mm (hoe groter verschil hoe schever de huizen zakken).

De tijd van onderzoek en gesprekken, die inmiddels al 1,5 jaar duren, is voorbij. Er zal nu iets gedaan moeten worden.