raadsleden dak

Informerende brief aan raadsleden Leeuwarden

In dit bericht is de informerende brief van 1 juni jl. opgenomen die aan alle raadsleden van de gemeente Leeuwarden is gestuurd betreffende de funderingsproblematiek in de Noorderdwarsstraat in Grou.

De gemeente is bevoegd gezag op basis van bouwregelgeving en heeft daarom een handhavende rol. Om deze te kunnen uitvoeren, is de gemeente gestart met het controleren van de verzakkingen.

Hieruit blijkt dat er sprake is van beperkte beweging. Indien de kwaliteit van een woning te zeer verslechterd, zal er een moment komen dat de toegang tot de woning ontzegd wordt.

Door de ongelijke situatie van de woningen, zal een dergelijke maatregel niet voor alle woningen tegelijkertijd kunnen worden opgelegd.

Lees informerende brief gemeente Leeuwarden
Download de brief