Info site Noorderdwars Januari 2017.

Stand van zaken op de Noorderdwars nu begin 2017. Een situatie die zijn oorsprong vindt vanaf December 2013

“ De huizen staan leeg, de sloop kan beginnen. Je zou zeggen het einde lijkt in zicht, aan een lange nare periode komt een einde en er gloort een nieuw begin”!  Niets is minder waar.

Afgelopen jaar is er van onze zijde weinig de publiciteit gezocht en met reden. Achter de schermen werd knetterhard gewerkt, er vond soms dagelijks op verschillende fronten overleg plaats en werkelijk alle partijen richten zich op de oplossing. De eigenaren en huurders verhuisden naar vervangende woonruimte en lieten hun huizen achter. Ondertussen druk in de weer met banken en hypotheekverstrekkers. Een doolhof waar een ieder door heen moest zien te komen. De unieke situatie waarin de huizen en daarmee de eigenaren zich bevonden, zorgde soms voor onneembare hindernissen. Het blijft een zoeken naar oplossingen als je als eigenaar je huis moet verlaten en ondertussen loopt er wel een hypotheek en je komt die hypotheekverstrekker vertellen dat de woning, “het onderpand “ zal worden gesloopt en terwijl je dat verteld vraag je om een nieuwe hypotheek.

Inmiddels staan de huizen leeg en wordt het verval met de dag groter. De straat is afgesloten met dranghekken en s’avonds als de zon onder gaat gaan de grote bouwlampen aan en staat de Noorderdwars in het ‘Noorderlicht’. De straat wordt beveiligd door BouWatch

Dat Elkien en de eigenaren dit nooit alleen kunnen dragen, zal een ieder duidelijk zijn. Er heeft afgelopen jaren druk overleg plaatsgevonden met banken, het Rijk, de Gemeente, het KCAF en de Provincie. Van de Gemeente is inmiddels duidelijkheid waar in zij kunnen bijdragen. Van de provincie is het nog wachten op antwoord, en terwijl de bewoners van de Noorderdwars wachten stuiten ze op onderstaand schrijven:

SLOOP KAN BIJNA BEGINNEN

Het slopen van de 14 woonhuizen aan de Doniaweg in Hallum kan, als de laatste vergunning binnen is en niet één vleermuis meer roet in het eten kan gooien, half februari van start. WMR grond-, weg- en waterbouw in Rinsumageast is inmiddels gestart met de voorbereidingen en asbest te verwijderen. Volgende week worden ondernemers en bewoners van de Doniaweg bijgepraat. De huizen wijken om plaatselijke ondernemers meer ruimte en mogelijkheden te geven. Het slopen van de huizen zal naar verwachting vijf weken duren. De operatie kost zo’n vijf miljoen euro. De gemeente Ferwerderadiel betaalt 1 miljoen, ondernemers dragen bij en de provincie zei 3,5 miljoen euro toe. Voor het gehele artikel kijk op:

Sawn Stjerren Nijs – Home

www.sawnstjerrennijs.nl

Welkom bij Sawn Stjerren Nijs! Nieuws- en advertentieblad voor Ferwerderadiel e.o. waarin mededelingen van de Gemeente …

Uit bovenstaande blijkt dat elders particuliere huizen zullen worden gesloopt om plaats te maken voor ruimte aan ondernemers. In Grou zullen huizen gesloopt moeten worden door de onherstelbare schade die opgelopen is zonder dat de bewoners daar iets aan konden doen, maar helaas wel financieel voor de enorme kosten opdraaien. Oorzaak van de zeer ernstige funderingsproblemen van de huizen komt door een verlaagd waterpeil (Wetterskip Fryslan) en funderingspalen die daardoor zijn verzwakt/afgebroken en aangetast zijn door verschillende organismen.

In het verleden zijn vertegenwoordigers van de Gemeente, Provincie en het Wetterskip op uitnodiging van de bewoners in de straat geïnformeerd over de ontstane situatie en hebben ze kunnen aanschouwen hoe bizar de situatie was/is. De situatie is intussen nog veel ernstiger maar de opgedane kennis en ervaring staat velen vast nog op het netvlies. Van enkelen hebben we als bewoners nadien nog iets gehoord, maar de van de meesten is nadien taal nog teken vernomen.

Wat feitelijk volgde was een oorverdovende stilte.

Het is verheugend te lezen dat in Hallum de Provincie daarin financieel ondersteunend is (3,5 miljoen), zullen ze de bewoners van de Noorderdwars ook tegemoet komen?, Daar gaat het immers niet om 3,5 miljoen maar wordt er gesproken over een Provinciale bijdrage van circa twintig duizend euro per woning.

Binnen twee weken zal het Provinciale standpunt daarin worden genomen, Wij als gedupeerden van de Noorderdwarsstraat in Grou wachten met grote spanning dit wijze besluit af.

BIED DE PROVINCIE PERSPECTIEF EN MEDE DE OPLOSSING? OF WORDT DE BEWONER VAN DE NOORDERDWARS AAN ZIJN LOT OVERGELATEN?