Elkien huizen in de Noorderdwars overgenomen door Woon Friesland?

Nee hoor van overname is geen sprake maar we konden vandaag wel spreken van een invasie. Er bleek een receptie gehouden te worden in het Theehuis en toen medewerkers van Woon Friesland hun auto’s niet kwijt konden werden de bussen en auto in de Noorderdwarsstraat geparkeerd. Niet gehinderd door inrij verbod of begeleidend bord dat enkel ingereden kan worden door bewoners. Elke bus/ auto  voorzien van één inzittende, de actie van Elfwegentocht gaat zichtbaar aan hen voorbij.

Parkeren was al een groot probleem maar vanmiddag is tekenend voor hoe men dit oplost, een aangesproken chauffeur vertelde dat “de teamleider had gezegd, zet hem hier maar neer.”

Als bewoners spreken we de hoop uit dat Theehuis en Gemeente heel snel met passende maatregelen komt zo met het seizoen voor de deur.