Dekt het bod van Elkien de grondprijs?

In een bijeenkomst van huiseigenaren van de Noorderdwarsstraat met woningstichting Elkien, de gemeente en een vertegenwoordiger van de KCAF, heeft Elkien het langverwachte aanbod gedaan betreffende het terugkopen van de woningen.

Afgelopen zomer hebben de taxaties plaatsgevonden van de 11 koopwoningen.

Voor de zomer was de insteek dat Elkien 1,4 miljoen klaar had liggen voor onder andere het terugkopen van de woningen, waarbij gewacht werd op een tweede noodzakelijke partij om deze constructie wettelijk mogelijk te maken.

Het voorstel wat gisteravond werd gedaan, was 40% van de taxatiewaarde. Een voorstel waarmee mogelijk de grondprijs wordt gedekt.

Met het voorstel van gisteravond wordt aan de eigenaren na twee jaar overleg een ‘perspectief’ geboden waarmee mensen nauwelijks financiële toekomst hebben.

Na afloop van de vergadering heerste grote onduidelijkheid over de voortgang van het proces. De steeds wisselende koers zet de mensen constant op het verkeerde been.

Voor de vakantie gaf de gemeente aan dat er maatwerkgesprekken zouden plaatsvinden tussen de ‘meitinker’ van de gemeente, de projectleider en de eigenaren om de individuele situaties en wensen van de eigenaren in kaart te brengen.

Nu wordt er van de eigenaren verwacht dat ze weer  om de tafel gaan  met een vertegenwoordiging van de KCAF, banken/hypotheekverstrekker om te bekijken wat de mogelijkheden zijn met het voorgestelde plan van Elkien.

Duidelijk is dat de oplossing voor de problemen verder weg zijn dan ooit.

Eigenaren hebben het gevoel dat de problemen steeds bij hun neergelegd wordt. Noch de politiek, noch de gemeente, noch de provincie, noch Elkien zijn tot nu toe met een redelijk perspectief gekomen waarmee de eigenaren een toekomst wordt geboden.