De Noorderdwars fan boppen

‘Fryslân fan Boppen’ is in projekt fan LF2028, de Fryske gemeenten, Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant. Op woansdei 15 april, de dei dat 75 jier befrijing fan Fryslân fierd waard, binne de droneteams begûn. De opnamen binne in dei letter op telefyzje en op ynternet te sjen.

De bewoners van de Noorderdwarsstraat in Grou hebben vorige week besloten om mee te doen met dit project. Op koningsavond werd de volgende tekst in de straat geschreven: ‘100 jier noorderwars groet Fryslân.’

De droneopnames zijn vanochtend 28 april opgenomen en zullen woensdag 29 april om 14:00 en om 21:30 hier uitgezonden worden.