College doet voorstel over Noorderdwars

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft op 28 oktober tijdens een persconferentie bij monde van wethouder Isabelle Diks een door het college genomen besluit toegelicht. Kort daarvoor waren de bewoners over dit voorstel ingelicht.

In dit besluit wat nog door de gemeenteraad aangenomen moet worden, trekt de gemeente 203.000,– euro uit voor de sloop van 18 van de 20 woningen in de Noorderdwarsstraat en het bouwrijp maken voor 18 nieuwe gelijksoortige woningen.

Tegelijk met de nieuwbouw zal de riolering vernieuwd worden en het wegdek opnieuw gestraat.

Twee woningen van particuliere eigenaren blijven staan. De eigenaren hebben in het verleden hun fundering al hersteld of gaan dat doen.

Het wachten is nu op het besluit van de gemeenteraad hierover. Wij zullen door middel van een bericht plaats en tijd van de vergadering waar dit voornemen op de agenda komt, kenbaar maken.