provincie

Bewoners klaar met geschuif van politici

Afgelopen twee jaar zijn bewoners van de Noorderdwarsttraat druk bezig om de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en woningbouwvereniging Elkien te betrekken in de enorme problematiek waar ze voor zijn komen te staan. De bewoners zijn gedupeerd door funderingsproblemen, niet zelf veroorzaakt maar wel 100% verantwoordelijk voor.

Mogelijkheden van een oplossing zit in een gezamenlijke aanpak. Dat wordt erg lastig als politici naar elkaar wijzen en op de ander wachten.

In de vergadering van Provinsjale Steaten op 16-12-2015 tijdens het Frageoerke zijn er namens alle fracties door de Partij van de arbeid vragen gesteld over de rol van de Steaten in deze problematiek. In de beantwoording werd door de gedeputeerde Klaas Kielstra weer terugverwezen naar de gemeente Leeuwarden. Iets wat voorganger Hans Konst in de vergadering van 22 mei 2015 ook al als oplossing had.

Door dit ‘ping-pongen’ zakken de huizen stilletjes verder.

Link naar vergadering provinjale steaten 16-12-2015 (begin vragenuur met vragen over Noorderdwarsstraat: 34:55 – einde: 46:00 of klik aan de rechterkant bij agendapunten op 5: Frageoerke)