Verzakking door rottende fundering

De oorzaak van verzakking van de woning Noorderdwarsstraat 9 is dat de palen onder de fundering zijn gaan rotten, omdat er zuurstof bij is gekomen. Dat maakte een onafhankelijk constructeur dinsdagavond bekend op een bijeenkomst van Elkien.

Het gebrek is alleen bij deze woning geconstateerd. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het bij andere woningen in de straat ook het geval is. De info werd verstrekt op een bijeenkomst voor bewoners en eigenaren van woningen in de Noorderdwarsstraat.

Die waren massaal naar Oostergoo gekomen. Ze hadden de politie gevraagd tijdens hun afwezigheid op hun huizen te letten. “Dat is ook gebeurd”, aldus wijkagent Marcel Groot. “Maar tot onze verbazing hadden ze ook zelf een mannetje die de wacht hield. Verstandig, want het kan natuurlijk altijd zijn dat er elders in ons gebied iets is, waar we heen moeten”, aldus Groot.

Bron: De Grouster