2e Oosterveldstraat in de knel

De rioleringswerkzaamheden in de wijk Oosterveld in Grou zijn in volle gang. In de 2e Oosterveldstraat wordt na het aanbrengen van het gescheiden riool de bestrating opnieuw gelegd.

En het blijkt dat de toch al smalle straat nog smaller is geworden. Zo smal dat het passeren van geparkeerde auto’s alleen nog mogelijk is als de geparkeerde auto op de trottoirband staat of zelfs in de tuin zoals uit onderstaande foto blijkt.

Staat de geparkeerde auto tegen de trottoirband dan is passeren onmogelijk.

Het gemarkeerde parkeervak op de foto heeft overigens een breedte waar alleen een scootmobiel in past. Het opmerkelijke is dat de parkeervakken in de Drachtsterweg wel het formaat van een auto hebben. Waarom en door wie dit verschil is gemaakt, heeft nog niemand kunnen verklaren. Daarnaast is een nieuwe parkeerstrook ontstaan, die doorloopt voor de in- en uitritten van bewoners. De besluitvorming daarover is onduidelijk en niet overlegd.

Het is te hopen dat er geen calamiteiten in de 2e Oosterveldstraat plaatsvinden want brandweer of ambulance zullen grote problemen hebben om de straat in te rijden. Bewoners vragen zich af of de veiligheidsregio Fryslân bij deze plannen zijn betrokken en hun goedkeuring hebben gegeven omdat de veiligheid ernstig in het geding is.

Wilt u weten en zien hoeveel smaller de straat is geworden, kijk dan hier.

Er is iets misgegaan. De opdrachtgever (gemeente Leeuwarden) of de uitvoerder (Jansma Drachten) zijn door meerdere bewoners geattendeerd op het smaller worden van de straat nog voor het moment dat er met de bestrating werd begonnen.

Daar is geen adequate reactie op gekomen en de straters hebben inmiddels het gedeelte van de 2e Oosterveldstraat waar dit probleem speelt, bijna verlaten.

Op dit ogenblik zitten de bewoneres van de 2e Oosterveldstraat letterlijk en figuurlijk in de klem.