Betrokken bedrijven

Lijst van bedrijven en instanties die betrokken zijn bij de funderingsproblematiek in de Noorderdwarsstraat:

Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoon: 14 058
Website: www.leeuwarden.nl
Twitter: @Gemeente_Lwd
Facebook: gemeenteleeuwarden

Woningcorporatie Elkien

Bezoekadres:
De Eenhoorn 4
38932 NX Leeuwarden

Postadres:
Postbus 836
8440 AV Heerenveen

Telefoon: 0513 635 735
Website: www.elkien.nl
Email: info@elkien.nl
Twitter: @Elkien_
Facebook: ElkienWonen

Wetterskip Fryslân

Bezoekadres:
François HaverSchmidtwei 2
8914 BC  Leeuwarden

Postadres:
Postbus 36
8900  AA  Leeuwarden

Telefoon: 058 292 2222
Website: www.wetterskipfryslan.nl
Twitter: @Wetterskip
Facebook: wetterskipfryslan

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF

Bezoekadres:
Toscalaan 17
3438 CW Nieuwegein.

Postadres:
Postbus 494
3430 AL Nieuwegein

Telefoon: 030 608 10 01
Website: www.kcaf.nl
Email: info@kcaf.nl
Twitter: @Funderingsloket

Adviesbureau Funderingsherstel

Bezoekadres:
Molendijk 15
3281LT Numansdorp

Telefoon: 030 601 97 79
Website: www.funderingsadvies.eu
Email: