2eoosterveldstraat

De 2e Oosterveldstraat is voorzien van nieuwe gescheiden riolering en daarna opnieuw bestraat. In de oude situatie was deze straat al erg smal en kon met medewerking van alle bewoners de straat leefbaar blijven.

Nadat de nieuwe bestrating is aangelegd blijkt de straat nog smaller geworden, zo smal dat het enorme problemen geeft voor onder andere het gebruik met auto’s zoals blijkt uit onderstaande foto’s waarbij een van de auto’s al op het trottoir staat. De veiligheid is in het geding omdat ambulances en brandweer breder zijn dan de auto op de foto.

 

Hoeveel smaller de straat is geworden is zichtbaar door vergelijking van foto’s vóór en na de herstrating.

In de onderstaande 4 paren met foto’s, 2 van de linkerkant van de straat en 2 van de rechterkant, kunt u de oude situatie zien en de foto eronder de nieuwe situatie. Overduidelijk blijkt hoeveel smaller de straat is geworden.

Adres: 2e Oosterveldstraat 16

Adres: 2e Oosterveldstraat 14

Adres: 2e Oosterveldstraat 23

Adres: 2e Oosterveldstraat 15